2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
Image74

Hovedroller:

Greve Alex Von Rambow - Egon Madsen

Grevinde Frida, hans hustru – Inge Ebsen

Frantz Von Rambow, greens fætter – Erik Bruun

Zacharias Bræsig – Leif Billing

Karl Havermann, inspektør – Lasse Billing

Louise Havemann, hans datter – Eva Larsen

Marie Møller, husholderske – Gitte Sindholt

Fritz Triddelfritz, landvæsenselev – Claus Petersen

Fru Pomuchsswanz – Elna Schmidt

Prokurator Fuchsswanz – Allan Laursen

Jokum Nøssler, karl – Ludvig Rasmussen


Læs mere...

Maren – Maria Lorenzen

Karen – Amanda Larsen

Marie – Sarah m. Petersen

Hanne – Marie Jacobsen

Birthe – Stina Palsing

Anne – Aja Bruun

Inge – Laura Oken

 

Musik  Per Høst

Sufflør – Lene Petersen

Lyd – Lars Nielsen

 

Instruktør/iscenesættelse – Leif Billing

Instruktørassistent – Kiss Nielsen

Historien:

Velkomstsangen klinger ud over godset Kristiansgave, da folkene med æresport, flag og guirlander, myndigt ledet af onkel Bræsig, modtager greveparret. Grev Axel von Rambow har nødtvungent måtte lægge residensen fra det glade københavnerliv til det mere jordbundne landmandsliv. Han har simpelthen brugt for mange penge. Den yndige grevinde lader ham sove. Den grevelige fætter Frantz von Rambow står tidligt op om morgenen, men er trods alt en flink fyr og en lille jomfru Marie Møller.

                                                                                                     Læs mere...

Hun har et hjerte af guld, er blevet så forelsket i ham, at hun går og taber porcelænet. Et par ekstra tallerkener ryger også på grund af Fritz Triddelfitz, men det er fordi han altid kommer galt afsted. Han er kommet for at lære landbrug, men har i stedet forelsket sig i Marie. Og Frantz er faldet for godsinspektørens yndige datter Louise. Godsets økonomi er i en alvorlig forfatning, da et par af grevens gamle københavner-venner og soldekammerater pludselig dukker op.