3
7
24
29
44

Hovedroller:

Martin - vagabond -Erik Bruun

Anders - vagabond - Steffan Kristensen

Klinke Hans - pottemager - Claus Petersen

Peter Spillemand - musikant - Gunnar Gram

Sofiehans barnebarn, servitrice - Connie Lauritsen

Anna - enke på Bakkegården - Lone Jørgensen

Hanne - hendes datter - Mette Petersen

Jonas - forvalter, Annas svoger - Carsten Fredsted

Martha - Jonas’ søster - Inge Ebsen

Karl - Marthas søn - Lasse Billing

Volle - forkarl på Bakkegården - Gunnar Gram

Nikoline - servitrice - Lis Jensen

Maren - gammel tjenestepige - Lis Jensen

Dr. Skovhuslæge på Bakkegården - Leif Billing

Formanden, Brunkulslejren - René Mahmens

Ole - Brunkulsbisse - Karen Lolk

Niels - Brunkulsbisse - Allan Lauersen

Jens - Brunkulsbisse - Ronni Kristensen


Læs mere...

Anton - Brunkulsbisse - Jonna Skjold

Mikkel - Brunkulsbisse - Victor Christensen

Brunkulsbisse, Kor - Jørgen Skjold

Brunkulsbisse, Kor - Holger Bertelsen

Brunkulsbisse, Kor - Nicolai Holm Krab

Frk. Jensen - Kunde i banken - Inge Ebsen

Købmanden, Kunde i banken - Lasse Billing

En dame, Kunde i banken - Karen Lolk

En bestyrer, Bankmand - René Mahmens

Inga - ass. i banken - Lis Jensen

En betjent - Carsten Fredsted


Sufflør - Connie Andersen

Musik - Per Høst, Ingelise Skovgaard og John Skovgaard

Lyd og lys - Leif Schmidt, Johnny Jensen og Brian Dahl Hansen

Scenefremstiller - Lars M. Pedersen, Olauf Christensen

og Jørgen Skjold

Assistent / kostumer m.m. - Kiss Nielsen

Instruktion - Leif Billing

Lyt til "Er du dus med..."

Lyt til "Klinke Hans"

Historien:

Et sted i Jylland, en dejlig sommermorgen, kommer Martin spadserende. Martin har bisselæder i sålen, og hans vagabondering har ført ham vidt omkring. Men nu er han vendt tilbage til den egn hvor han tjente som helt ungt menneske. På sin vandring møder han Anders. En sørgmodig bonde-dreng der er løbet fra sin plads i utide, fordi bonden var en djævel der hverken havde respekt for dyr og mennesker. Martin får ham overtalt til at blive og ikke styrte af sted. De slår følgeskab og løber på en underlig snegl, der roder i deres afklædte tøj ved badning. Det viser sig, at det er Martins gamle ven Peter Willemose også kaldet Klinke-Hans der tjener til dagen og vejen ved at klinke folks revnede Porcelæn.   

                                                                                                     Læs mere...

De tre slår pjalterne sammen og ender i Brunkulslejren. Både Anders og Klinke-Hans føler, at der er noget der trækker i Martin. Det viser sig snart, at det er Bakkegården Martin har sine tanker. Bakkegården er i den kedelig situation, at bonden har forladt denne verden og enken Anna har mistet livsmodet. Bakkegården bliver bestyret af hendes afdøde mands bror Jonas. Jonas har over-taget magten og driver alle til vanvid. Hans søster Martha, prøver at gyde olie på vandet uden held. Hendes søn Karl, har således forladt Bakkegården på grund af Jonas diktatur.
Martin opsøger Anne på Bakkegården, hvor han fortæller hende, at hun ikke må holde op med at kæmpe. Herefter tager handlingen fart og tingene falder på plads.